Αύξηση του πληθυσμού μόνο χάρη στους μετανάστες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της πρόσφατης γενικής απογραφής

Του ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ*

Ανακοινώθηκαν στις 26 Μαρτίου, μια εβδομάδα μετά τη διεξαγωγή της γενικής απογραφής πληθυσμού της 18ης Μαρτίου, τα πρώτα (προσωρινά) στοιχεία για το συνολικό πραγματικό πληθυσμό της χώρας (τον πληθυσμό, δηλαδή, που βρέθηκε στην Ελλάδα το βράδυ της 17ης προς τη 18η Μαρτίου). Ο πληθυσμός αυτός είναι 10.939.771.

 

Με βάση το προσωρινό αυτό στοιχείο, είναι ενδιαφέρον να δούμε την αύξηση του πραγματικού πληθυσμού της χώρας ανά δεκαετία την 40ετία 1961-2001, καθώς και το πόσο συνέβαλε στην αύξηση αυτή από τη μια μεριά η φυσική αύξηση του πληθυσμού (γεννήσεις μείον θάνατοι) και από την άλλη τα μεταναστευτικά ρεύματα.
Ι. Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Στον Πίνακα 1 δίνουμε τον πληθυσμό με βάση τις απογραφές των ετών 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001, την αύξησή του και την ποσοστιαία αύξησή του ανά δεκαετία.
Από τον Πίνακα 1 φαίνεται ότι η αύξηση κατά 679.871 (ή κατά 6,63%) του πραγματικού πληθυσμού της χώρας τη δεκαετία 1991-2001 ήταν μεν μεγαλύτερη από εκείνη που σημειώθηκε τη δεκαετία 1981-1991, αλλά πολύ μικρότερη από εκείνη της δεκαετίας 1971-1981. Το ερώτημα που γεννιέται είναι αν στη φετινή απογραφή απογράφτηκαν όλοι οι μετανάστες και οι λαθρομετανάστες, δηλαδή το αν και κατά πόσο τα προσωρινά στοιχεία που ανακοινώθηκαν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μια μερική απάντηση στο ερώτημα αυτό θα δοθεί από τη δειγματοληπτική έρευνα κάλυψης που θα γίνει τώρα για να διαπιστωθεί αν και ποιο ποσοστό του πληθυσμού δεν απογράφτηκε.
ΙΙ. ΦΥΣΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Η πρώτη πηγή αύξησης του πληθυσμού είναι η φυσική αύξηση, δηλαδή η διαφορά των θανάτων από τις γεννήσεις. Τα σχετικά στοιχεία ανά δεκαετία για την περίοδο 1961-2000 δίνονται στον Πίνακα 2.

Από τον Πίνακα 2 φαίνεται η δραματική μείωση των γεννήσεων κατά 33,4% τη δεκαετία 1991-2000 σε σύγκριση με τη δεκαετία 1961-1970 και η μεγαλύτερη (κατά 44,3%) αύξηση των θανάτων λόγω γήρανσης του πληθυσμού, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της φυσικής αύξησης (γεννήσεις μείον θάνατοι) από 839.425 τη δεκαετία 1961-1970 στον ελάχιστο αριθμό των 21.617 ολόκληρη τη δεκαετία 1991-2000.

ΙΙΙ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Αν από τη δεύτερη στήλη του Πίνακα 1 (αύξηση του πραγματικού πληθυσμού στη διάρκεια της δεκαετίας) αφαιρέσουμε την τελευταία στήλη του Πίνακα 2 (τη φυσική αύξηση του πληθυσμού) βρίσκουμε την επίδραση των μεταναστευτικών ρευμάτων στη μεταβολή του πληθυσμού. Αυτό γίνεται στον Πίνακα 3.

Τα μεταναστευτικά ρεύματα μπορούν να συμβάλουν αρνητικά ή θετικά στην αύξηση του πληθυσμού μιας χώρας. Οπως φαίνεται από τον Πίνακα 3, τη δεκαετία 1961-1970 τα μεταναστευτικά ρεύματα συνέβαλαν αρνητικά, δεδομένου ότι η αύξηση του πραγματικού πληθυσμού ήταν μικρότερη από τη φυσική αύξηση (γεννήσεις μείον θανάτους). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τη δεκαετία αυτή σημειώθηκε καθαρή εκροή από τη χώρα 459.337 ανδρών, γυναικών και παιδιών (η δεκαετία αυτή ήταν η δεκαετία της μεγάλης μετανάστευσης εργατών από την Ελλάδα κύρια προς την τότε Δυτική Γερμανία).

Σε αντίθεση με τη δεκαετία 1961-1970, τις επόμενες τρεις δεκαετίες είχαμε καθαρή εισροή πληθυσμού. Τη δεκαετία 1971-1980 κύρια με την παλιννόστηση πολλών μεταναστών και των οικογενειών τους από τη Δυτική Γερμανία, τη δεκαετία 1981-1990 με την παλιννόστηση πολιτικών προσφύγων, Ποντίων και άλλων ομογενών, αλλά και λαθρομεταναστών από διάφορες χώρες και τη δεκαετία 1991-2000 μεταναστών και, κύρια, λαθρομεταναστών από την Αλβανία. Οπως δείχνει ο Πίνακας 3, στην αύξηση του πραγματικού πληθυσμού της χώρας:

**Τη δεκαετία 1971-1980 η φυσική αύξηση του πληθυσμού συνέβαλε κατά το 66% και τα μεταναστευτικά ρεύματα κατά το 34% (περίπου το ένα τρίτο).

**Τη δεκαετία 1981-1990 η φυσική αύξηση συνέβαλε κατά 52% και τα μεταναστευτικά ρεύματα κατά 48% (δηλαδή σχεδόν στο ίδιο ποσοστό). Τέλος,

**Τη δεκαετία 1991-2000 η φυσική αύξηση συνέβαλε μόλις κατά 3% και τα μεταναστευτικά ρεύματα κατά το υπόλοιπο 97%(!). Η συμβολή των μεταναστών και των λαθρομεταναστών στην αύξηση του πληθυσμού θα είναι ακόμα μεγαλύτερη στην έκταση που η απογραφή της 18ης Μαρτίου δεν κατόρθωσε να εντοπίσει και να απογράψει το σύνολό τους.

Η αύξηση, επομένως, του πραγματικού πληθυσμού της χώρας κατά την τελευταία δεκαετία 1991-2000 οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην καθαρή εισροή πληθυσμού (παλιννοστούντων, μεταναστών και λαθρομεταναστών και των οικογενειών τους) από διάφορες χώρες.

Το γεγονός αυτό επιβάλλει, όπως έχουμε επισημάνει σε πολλά άρθρα μας, την εφαρμογή μιας σωστής πολιτικής απέναντί τους, μιας πολιτικής η οποία θα νομιμοποιήσει την παρουσία όλων των νομοταγών ξένων στη χώρα μας και θα βοηθήσει όσους από αυτούς θέλουν να μείνουν με τις οικογένειές τους μόνιμα στη χώρα να ενσωματωθούν πλήρως στην ελληνική κοινωνία, τα παιδιά τους να έχουν ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης με τα Ελληνόπουλα και να αποκτήσουν την ελληνική υπηκοότητα.

*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην: Αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ.

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 28/03/2001


Αρέσει σε %d bloggers: