Διορισμός πολυτέκνων εκπαιδευτικών

Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί με τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εγγράφονται μέχρι 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Π.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Για τον σκοπό αυτό συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισμού των υποψηφίων.

ΤΑ ΝΕΑ, 13 Οκτωβρίου 2008   (Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ)


Αρέσει σε %d bloggers: