Τι ζητούν από τον πρωθυπουργό 180.000 οικογένειες πολυτέκνων

kidshome1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σειρά αιτημάτων υποβάλουν προς τον πρωθυπουργό οι οικογένειες των πολυτέκνων. Με επιστολή τους προς τον Κ.Καραμανλή αναφέρουν:

Η Κυβέρνηση, όπως πληροφορούμεθα, πρόκειται να λάβει μέτρα στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και να δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάσχεσης των αρνητικών επιπτώσεων στην κοινωνία. Οι πολύτεκνες οικογένειες κατατάσσονται στην κατηγορία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως άλλωστε αναγνωρίζει και η κοινή απόφαση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου με την οποία το 2010 ανακηρύσσεται Ευρωπαϊκό Έτος κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, ως η φωνή των 180.000 πολύτεκνων οικογενειών της χώρας, επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω στήριξής τους, όπως άλλωστε επιτάσσει και το Σύνταγμα, ειδικά στην παρούσα οικονομική συγκυρία.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι τα ακόλουθα:
1. Απαλλαγή των πολύτεκνων οικογενειών από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος:

Η Κυβέρνηση έχει καθιερώσει φορολογική απαλλαγή για όσους έχουν τρία προστατευόμενα τέκνα 22.000 ευρώ, ενώ για τους πολυτέκνους, που έχουν τέσσερα και πλέον προστατευόμενα τέκνα, χορηγεί μόνο 1.000 ευρώ (!!!) επί πλέον για κάθε ένα από το 4ο και πλέον τέκνο.

Ο φόρος που εισπράττει το Κράτος από τους πολυτέκνους δηλ. αυτούς που έχουν 4 προστευόμενα τέκνα (27.332) είναι μόλις 35.678.893 ευρώ σε σύνολον 6.733.170.354 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 0,00529 ενώ από τούς πολυτέκνους, που έχουν 5 προστατευόμενα τέκνα και άνω (6.806) εισπράττει μόνον 6.822.906 ευρώ!, δηλαδή ποσοστό 0,00101 !!!

Θα πρέπει άμεσα να υπάρξει αύξηση κατά 30.000 ευρώ της φορολογικής απαλλαγής για το 4ο και για κάθε επί πλέον προστατευόμενο τέκνο τουλάχιστον. Όπως φαίνεται δε από τα ανωτέρω, αυτό ουδεμία επίπτωση θα έχει στα δημόσια έσοδα, ενώ αντιθέτως θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες πολύτεκνες οικογένειες που οδηγούνται ταχύτατα στα όρια της φτώχειας ή και κάτω από αυτά!

Διαβάστε το πλήρες άρθρο:
ΙΣΟΤΙΜΙΑ, 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008


Αρέσει σε %d bloggers: