66 νεες προκηρύξεις

Portrait of a female executiveΕξήντα έξι προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού για όλα τα προσόντα και τις ειδικότητες θα εκδοθούν τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2009. Πρόκειται για 1.151 θέσεις που αφορούν κυρίως δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς και Ταμεία. Από το συνολικό αριθμό των προκηρύξεων οι 26 θα πάρουν ΦΕΚ τον Ιανουάριο και οι υπόλοιπες 40 τον επόμενο μήνα.

Την ίδια ώρα, 14 διαγωνισμοί που αφορούν 404 θέσεις είναι «παγωμένοι», δεδομένου ότι το τελευταίο οκτάμηνο, παρότι έχουν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, δεν έχουν οδηγηθεί ακόμη στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Με τους 66 νέους διαγωνισμούς θα προσληφθούν υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. Ενδιαφέρουν, κυρίως, τις τοπικές κοινωνίες και δεν σχετίζονται με τους μεγάλους διαγωνισμούς που διεξάγει το ίδιο το ΑΣΕΠ. Είναι φανερό ότι γι’ αυτές τις προκηρύξεις η Ανεξάρτητη Αρχή έλεγξε τη νομιμότητά τους και επαφίεται στους ίδιους τους φορείς να καθορίσουν ημερομηνία, καθώς επίσης και να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις των υποψηφίων.

Από τον κατάλογο των υπό έκδοση προκηρύξεων ξεχωρίζουν εκείνες που αφορούν το Δήμο Κηφισιάς (111 θέσεις), το Σύνδεσμο Καθαριότητας Ζακύνθου (46), το Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (18), το Δήμο Λάρισας (95), την ΕΥΔΑΠ ( 125), το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και το Δήμο Αθηναίων (307 θέσεις).

Για την πρόσληψη του νέου προσωπικού θα εφαρμοστούν τα κριτήρια του ΑΣΕΠ. Στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ο βαθμός του τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται επί 100 για να αποδώσει συγκεκριμένο αριθμό μορίων. Π.χ. πτυχίο με βαθμό 7 δίνει 700 μόρια. Επιπλέον, ο δεύτερος τίτλος σπουδών παρέχει 150 μόρια και το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων ΟΑΕΔ 70 μόρια. Ιδιαίτερη μοριοδότηση παρέχουν τρία ακόμη κριτήρια. Αυτά κρίνουν εν τέλει το διορισμό. Πρόκειται για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (50 έως 300 μόρια), την εμπειρία (έως 420 μόρια) και τη γνώση ξένων γλωσσών (30 έως 70 μόρια). Στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετρούν ο βαθμός του απολυτηρίου (πολλαπλασιάζεται επί 50), το δίπλωμα ΟΕΕΚ (150 μόρια) και το σεμινάριο ΟΑΕΔ (70 μονάδες).

Ισχύουν επίσης τα κριτήρια της εμπειρίας και της γνώσης ξένων γλωσσών, με την ίδια μοριοδότηση που ισχύει και στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ. Στην κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης πριμοδοτοτείται ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων ως εξής: Για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά 100 μόρια και για καθένα από τα επόμενα 200 μονάδες. Σ’ αυτή την κατηγορία το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας παίρνει 300 μονάδες, ενώ ο χρόνος για κάθε εξάμηνο -έως και οκτώ συνολικά- αποδίδει 50 μόρια. Ιδιαίτερο «μπόνους» μορίων υπάρχει για υποψηφίους έως και 24 ετών (50 μονάδες) και για υποψηφίους από 24 έως 30 χρόνων (75 μόρια).

Ωστόσο, το βασικότερο κριτήριο πρόσληψης για υποψηφίους ΥΕ είναι η εμπειρία η οποία μετράει ως εξής: 60 μόρια για τον πρώτο χρόνο, 96 για το δεύτερο, 108 για τον τρίτο, 96 για τον τέταρτο και 60 για τον πέμπτο. Δηλαδή, συνολικά η εμπειρία αποδίδει έως 420 μόρια. Σημειώνεται, τέλος, ότι καθοριστικό κριτήριο πρόσληψης για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης είναι αυτό της εντοπιότητας.

Δείτε τις προκηρύξεις

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ (6 Ιανουαρίου 2009)


Αρέσει σε %d bloggers: