Μειώσεις επιτοκίων από το Ταχυδρομι- κό Ταμιευτήριο

m26-150237ttΤη μείωση των επιτοκίων του από 1ης Απριλίου, ανακοίνωσε σήμερα το ΤΤ. Ειδικότερα στην στεγαστική πίστη το κυμαινόμενο Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικής Πίστης (ΒΕΣΠ) μειώνεται κατά 0,50%, διαμορφούμενο σε 5,50%. Το κυμαινόμενο επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων Δημοσίων Υπαλλήλων (παλαιού τύπου) μειώνεται κατά 0,75%, διαμορφούμενο σε 4,50%. Το κυμαινόμενο επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων ειδικών κατηγοριών δανείων (παραμεθορίων περιοχών, πολυτέκνων, κλπ) μειώνεται έως 0,95%, διαμορφούμενο σε 4,25%, για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες. Στην καταναλωτική πίστη το κυμαινόμενο Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚΠ) μειώνεται κατά 0,20%, διαμορφούμενο σε 9,20%. Το κυμαινόμενο επιτόκιο Καταναλωτικών Δανείων με Εξασφαλίσεις μειώνεται κατά 0,50%, διαμορφούμενο σε 6,00%. Στις καταθέσεις τα επιτόκια λογαριασμών Ταμιευτηρίου, μειώνονται κατά μέσο όρο κατά 0,29%. Έτσι θα προσφέρονται επιτόκια από 0,40% έως και 2,50% για το απλό Ταμιευτήριο και από 0,60% έως και 2,90% για το Ταμιευτήριο Plus, με τόκο από το πρώτο Ευρώ και χωρίς άλλες προϋποθέσεις ή περιορισμούς. (Τα επιτόκια δανείων επιβαρύνονται με την ισχύουσα ανά κατηγορία δανείου εισφορά του ν. 128/75 και τα επιτόκια καταθέσεων υπόκεινται σε φορολόγηση με συντελεστή 10%, σήμερα).

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  (31/03/2009) με πληροφορίες από AΠΕ


Αρέσει σε %d bloggers: