Οικογενειακά επιδόματα στις χώρες της ΕΕ

children-shaping-europe-999719,property=poster

 Σε περίπτωση που επιλέξετε να εργασθείτε σε άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούστε τα οικογενειακά επιδόματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους απασχόλησης για μέλη της οικογένειάς σας, ανεξάρτητα από τη χώρα διαμονής. Το κράτος μέλος που πρέπει να σας καταβάλει οικογενειακά επιδόματα, υποχρεούται να λάβει υπόψη τις περιόδους ασφάλισης ή απασχόλησης που πραγματοποιήθηκαν υπό τη νομοθεσία οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, αν αυτό είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των συνθηκών που διέπουν τις περιόδους αναμονής για τη θεμελίωση δικαιώματος για την εν λόγω παροχή. Αν τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στο ίδιο κράτος μέλος υπό τη νομοθεσία του οποίου είστε ασφαλισμένος ως απασχολούμενος ή αυτοαπασχολούμενος, το εν λόγω κράτος μέλος θα είναι πάντοτε αρμόδιο για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος. Δικαιούστε το ίδιο ακριβώς ύψος παροχών με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους.

Αν τα μέλη της οικογένειάς σας δεν διαμένουν στην ίδια χώρα υπό τη νομοθεσία της οποίας είστε ασφαλισμένος, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Αν υπάρχει δικαίωμα οικογενειακού επιδόματος βάσει της νομοθεσίας περισσότερων της μίας χωρών, η οικογένειά σας δικαιούται, κατά κανόνα, την υψηλότερη παροχή που προβλέπεται από τη νομοθεσία ενός εξ αυτών. Με άλλα λόγια, η οικογένειά σας αντιμετωπίζεται ωσάν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να διαμένουν και να είναι ασφαλισμένοι στη χώρα με την πιο ευνοϊκή νομοθεσία.

Οι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας βάσει της νομοθεσίας ενός κράτους μέλους, δικαιούνται τα οικογενειακά επιδόματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους, και για τα μέλη της οικογένειάς τους που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος. Συμβουλή: Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για τα οικογενειακά επιδόματα είτε της χώρας προέλευσης είτε της χώρας απασχόλησης.

ΠΗΓΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – YOUR EUROPE


Αρέσει σε %d bloggers: