Μέχρι 28 Νοεμβρίου οι υποτροφίες για τα παιδιά αγροτών

 Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση υποτροφιών σε τέκνα κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 28 Νοεμβρίου. Την παραπάνω τροποποιητική απόφαση κοινοποίησε σε όλα σχεδόν τα περιφερειακά έντυπα η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά προτεραιότητα να φοιτούν σε σχολές με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τον Γεωργικό, Αλιευτικό Τομέα (ΑΕΙ και ΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και να προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Στους υποτρόφους θα χορηγηθεί εφάπαξ ποσό 4.000 ευρώ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

1.Ειδική έντυπη αίτηση – δήλωση συμμετοχής, που διατίθεται στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (ένθετη στο έντυπο της προκήρυξης) συμπληρωμένη χωρίς καμία παράλειψη.

2. Πιστοποιητικό Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου) ή Τ.Ε.Ι. στο οποίο θα αναγράφεται, έτος φοίτησης, βαθμολογία και η σειρά εισαγωγής για τους πρωτοετείς και αναλυτική βαθμολογία προηγουμένων ετών για τους λοιπούς φοιτητές.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας έτους 2008 των γονέων και του ιδίου εφόσον έχει εισόδημα.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Στις περιπτώσεις πολυτέκνων θα συνοδεύεται και από επίσημο πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα περιλαμβάνει όλα τα παιδιά της οικογένειας, είτε περιλαμβάνονται στην οικογενειακή μερίδα, είτε έχουν δική τους οικογενειακή μερίδα.

5. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή για Παλινοστούντες Ποντίους ομογενείς.

6. Όταν θα δηλώνεται αναπηρία του ίδιου, ή αναπηρία γονέα, ή αδελφών, θα πρέπει να υποβάλλεται και αντίστοιχο αποδεικτικό αναπηρίας για τον κάθε δηλούμενο ανάπηρο.

7. Πιστοποιητικό ασφαλισμένου στον ΟΓΑ.

Βρείτε αναλυτικά την Παράταση προθεσμίας για τις υποτροφίες στα παιδιά αγροτών και την Αίτηση συμμετοχής για υποτροφίες παιδιών αγροτών.

ΠΗΓΗ:  WWW.AGRONEWS.GR|(26.11.2009)


Αρέσει σε %d bloggers: