Τι προκαλεί την οικονομική κατάρρευση…

Η έκρηξη του baby boom δημιούργησε ένα δημογραφικό χάσμα και είναι αυτό που ανατρέπει τα συνταξιοδοτικά και σφαλιστικά συστήμετα προσεχώς. Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπετε την γραφική αναπαράσταση του προβληματος τα τελευταία 50 και τα επόμενα 20 χρόνια. Οσο μειώνεται η αναλογία εργαζομένων ανά ασφαλιζόμενο τόσο θα καταρρέουν τα ασφαλιστικά συστήματα.

Στους παρακάτω πίνακες βλέπετε τις ηλικιακές δημογραφικές πυραμίδες των ΗΠΑ, της Γερμανίας και μιας τρίτης χώρας.

Στις Φιλιππίνες είναι εμφανής η απουσία του προβλήματος στο ορατό μέλλον. Εκεί το πρόβλημα είναι το σήμερα και όχι το αύριο.

Στις ΗΠΑ οι ηλικίες μεταξύ 35 και 50 υπερυσχίουν αριθμητικά ένατι αυτών που ακολουθούν και αυτό είναι πρόβλημα για την εποχή που οι πρώτες συνταξιοδοτηθούν. Η διόγκωση αυτή στη μέση της πυραμίδας είναι αποτέλεσμα του baby boom μετά τον πόλεμο. Επενδυτικά αυτό σημαίνει οτι οι μετοχές εταιρειών που πουλάνε υπηρεσίες και προϊόντα για ηλικιωμένους έχουν προοπτικές.

Στη Γερμανία τα πράγματα δείχνουν ακόμη πιο τραγικά.

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR (25-06-2010)


Αρέσει σε %d bloggers: