Με μόρια οι μετεγγραφές

Ριζικές αλλαγές στο καθεστώς των μετεγγραφών στα ανώτατα ιδρύματα ετοιμάζεται να ανακοινώσει τις προσεχείς ημέρες το υπουργείο Παιδείας. Στόχος να «προλάβει» τους υποψήφιους πριν αυτοί καταθέσουν τα μηχανογραφικά δελτία (μέχρι 20 Ιουλίου) ώστε να έχουν λάβει γνώση των δεδομένων της ερχόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς.

 Η σύνδεση με τα μόρια εισαγωγής των υποψηφίων, ο εξορθολογισμός των κοινωνικών κριτηρίων και οι νέοι όροι για τις αντιστοιχίες τμημάτων αποτελούν, σύμφωνα με πληροφορίες, βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος που από τη μια επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα κακώς κείμενα, αλλά και να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στις οικογένειες εν μέσω οικονομικής κρίσης. Ο αρμόδιος υφυπουργός Παιδείας, Γιάννης Πανάρετος, ο οποίος από το χειμώνα ζήτησε και εξέτασε αναλυτικά στοιχεία από τα ιδρύματα σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση, προωθεί ριζική αναδιάρθρωση του ισχύοντος συστήματος. Σύμφωνα, πάντα, με τις ίδιες πληροφορίες:

* Εισάγονται βαθμολογικά κριτήρια που συνδέονται ευθέως με τα μόρια εισαγωγής των υποψηφίων στα ανώτατα ιδρύματα.

* Αυστηροποιούνται τα κοινωνικά κριτήρια, ειδικά σε ό,τι αφορά το φαινόμενο των τρίτεκνων που έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.

* Προωθείται ομαδοποίηση ομοειδών τμημάτων σε κοντινά πανεπιστήμια, ώστε όσοι δικαιούνται μετεγγραφή να μοιράζονται σε αρκετές (κοντινές) περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό θα διαμορφωθούν νέοι όροι σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση των τμημάτων ώστε ούτε να αποψιλωθεί η περιφέρεια ούτε να επιβαρύνονται τα κεντρικά ιδρύματα (σ.σ. έχουν ήδη παρέμβει αυτοβούλως για την άρση αντιστοιχιών) αλλά και να προσφέρονται εναλλακτικές λύσεις στους ενδιαφερομενους.

Βασικές διατάξεις του ισχύοντος συστήματος:

Δικαιούχοι χωρίς ποσοτικό περιορισμό

Πρόκειται για την κατηγορία που αναφέρεται στα παιδιά τρίτεκνων και γενικότερα πολύτεκνων οικογενειών όπως και ορφανά (υπό προϋποθέσεις). Ειδικά οι τρίτεκνοι από το 2004, οπότε και ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος Γιαννάκου, ευνοήθηκαν τα μέγιστα από τη ρύθμιση αυτή. Στην ίδια κατηγορία, που ανήκουν μέλη πολύτεκνων και πολυμελών οικογενειών, παιδιά θυμάτων της τρομοκρατίας, ορφανοί από έναν ή δύο γονείς, διακριθέντες στον τομέα του αθλητισμού και πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες, είναι όσοι δικαιούνται μετεγγραφή χωρίς ποσοτικό περιορισμό.

Οι δικαιούχοι ανά κατηγορία

* Πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολύτεκνων. Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του.

* Παιδιά φονευθέντων ή καταστάντων πλήρως ανικάνων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

* Ορφανοί φοιτητές ή σπουδαστές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσόν των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών των ορφανών από τον έναν ή και τους δύο γονείς δεν λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του αποβιώσαντος γονέα ή των αποβιωσάντων γονέων που είχαν τυχόν δηλώσει κατά την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση μετεγγραφής.

Δικαιούχοι με ποσοτικό περιορισμό

Αφορά όσους υποψήφιους επικαλούνται λόγους οικονομικούς και υγείας των γονέων τους.

Οι μετεγγραφές στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα υποδοχής, ενώ για τα Ιδρύματα Αττικής και Θεσσαλονίκης το 5%.

Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών που έχουν έναν τουλάχιστον αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ που βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματός τους δεν είναι μεγαλύτερος του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ από το μέσο όρο του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των άλλων υποψηφίων.

Σημειωτέον, με τον όρο «υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις» νοούνται μόνο όσοι βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών τους και έχουν πετύχει στο τμήμα προέλευσης σε όλα τα υποχρεωτικά και με επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του ατομικού προγράμματος σπουδών του υποψήφιου για μετεγγραφή.

Τέλος, δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής για οικονομικούς λόγους έχουν τα τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσόν των σαρανταπέντε χιλιάδων ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας (ypepth.gr).

ΑΝΝΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (07-07-2010)


Αρέσει σε %d bloggers: