Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗΑνακοινώθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τα νέα τιμολόγια μέσης και χαμηλής τάσης της ΔΕΗ.

Όπως διευκρινίζεται, τα νέα τιμολόγια διαφοροποιούνται τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς τις τιμές σε σχέση με τα σημερινά. Το πλήθος των τιμολογίων μέσης και χαμηλής τάσης μειώνεται σε 9, ενώ ειδικά τιμολόγια (όπως πολυτέκνων, Κοινωνικό κλπ) δεν μεταβάλλονται. Αναλυτικά οι χρεώσεις στον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕ ΦΠΑ) ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.  ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/2011

(δεν περιλαμβάνονται δημοτικά τέλη, ΕΡΤ)

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΗ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΗ

Μέση Χρέωση λογαριασμού      σήμερα

(€ ανά 1.000 kWh) 

Μέση Χρέωση λογαριασμού  την 1/1/2011 (€ ανά 1.000 kWh) 

Μεταβολή Συνολικού λογαριασμού

(%)

 
 
 

 

Μέση Τάση

 

 

 

 

 

B1 (Εμπορικό)

Γενικό -ισχύς+Ενέργεια

116,7

106,6

-8,7%

 

B2 (Εμπορικό)

131,1

119,8

-8,6%

 

Β1Β (Βιομηχανικό)

96,2

101,1

5,1%

 

Β2Β (Βιομηχανικό)

115,4

125,4

8,7%

 

Αγροτικό ΜΤ

Αγροτικό

54,2

58,1

7,0%

 

 

Χαμηλή Τάση

 

 

 

 

 

Γ21 (Εμπορικό)

 Ενέργεια

172,3

160,2

-7,0%

 

Γ21Β (Βιομηχανικό)

160,3

150,9

-5,9%

 

Γ22 (Εμπορικό)

ισχύς+Ενέργεια

155,2

148,6

-4,3%

 

Γ22Β (Βιομηχανικό)

145,5

154,5

6,1%

 

Γ23 (Εμπορικό)

 Ημέρα+Νύχτα

156,7

127,9

-18,4%

 

Γ23Β (Βιομηχανικό)

128,1

110,9

-13,5%

 

ΦΟΠ

Φωτισμός Οδών & Πλατειών

116,1

114,2

-1,7%

 

Αγροτικό ΧΤ

Αγροτικό

63,9

67,1

5,0%

 

 

Οικιακό Ημέρας-Νύκτας

 

 

 

 

Κοινωνικό Τιμολόγιο

Μείωση -10% ή -20% ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου

 

0-800

Οικιακό  Σύνολο (Ημερήσιο & Νυκτερινό)

98,6

112,1

13,7%

 

801-1000

118,2

121,3

2,6%

 

1001-1200

119,8

123,0

2,7%

 

1201-1600

121,6

124,9

2,7%

 

1601-2000

129,8

131,8

1,6%

 

2001-3000

158,1

151,0

-4,4%

 

3001 άνω

176,6

152,1

-13,8%

 

Σύμφωνα με το υπουργείο:

· Περίπου 1,2 εκατομμύρια οικιακοί πελάτες θα έχουν μείωση έως και 20% μέσω του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολόγιου.

· Ο συνολικός λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας για σχεδόν 1 εκατομμύριο μικρές επιχειρήσεις, που πλήττονται σημαντικά από την οικονομική κρίση, θα έχει μειώσεις της τάξης του 5-18%.

· Ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας για κοινόχρηστη χρήση σε πολυκατοικίες εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 7%.

· Οι αυξήσεις για τους οικιακούς καταναλωτές με μικρές καταναλώσεις, οι οποίοι δεν ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών, θα ισοδυναμούν με μια μέγιστη ετήσια επιβάρυνση της τάξης των 30€, ή περίπου 2,5€ το μήνα.

· Η συνολική επιβάρυνση για μια μέση οικογένεια εκτιμάται στα 1-2€ το μήνα.

· Ο συνολικός λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας για περίπου 0,5 εκατ. οικογένειες θα μειωθεί.

· Παρά την αύξηση στις τιμές ηλεκτρισμού για αγροτική χρήση, οι τιμές αυτές θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, οι νέες τιμές θα λειτουργούν ως κίνητρο για ορθολογική χρήση της ενέργειας.

 

Παραδείγματα Εφαρμογής των Νέων Τιμολογίων

1. Οικιακός Καταναλωτής με τετραμηνιαία κατανάλωση 500 kwh, που εντάσσεται στο ΚΟΤ (-20%)

Για την ηλεκτρική ενέργεια στο λογαριασμό της ΔΕΗ [DEHr.AT] Σχετικά άρθρα πληρώνει σήμερα 46,4 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 37,3 ευρώ, δηλαδή 9,1 ευρώ λιγότερα (μείωση 19,6%).

2. Οικιακός Καταναλωτής με τετραμηνιαία κατανάλωση 500 kwh, που εντάσσεται στο ΚΟΤ (-10%)

Για την ηλεκτρική ενέργεια στο λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνει σήμερα 46,4 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 41,3 ευρώ, δηλαδή 5,1 ευρώ λιγότερα (μείωση 11 %).

3. Οικιακός Καταναλωτής με τετραμηνιαία κατανάλωση 750 kwh, που δεν εντάσσεται στο ΚΟΤ

Για την ηλεκτρική ενέργεια στο λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνει σήμερα 78,3 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 86,2 ευρώ, δηλαδή 7,9 ευρώ επιπλέον (αύξηση 10 %).

4. Οικιακός Καταναλωτής με τετραμηνιαία κατανάλωση 2500 kwh,

Για την ηλεκτρική ενέργεια στο λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνει σήμερα 434 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 414 ευρώ, δηλαδή 20 ευρώ λιγότερα (μείωση 4,6 %).

5. Εμπορικός Καταναλωτής (Β1) με μηνιαία κατανάλωση 50.000 kwh

Για την ηλεκτρική ενέργεια στο λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνει σήμερα 5.770 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 5.204 ευρώ, δηλαδή 566 ευρώ λιγότερα (μείωση 9,8 %).

6. Βιομηχανικός Καταναλωτής (Β1Β) με μηνιαία κατανάλωση 70.000 kwh

Για την ηλεκτρική ενέργεια στο λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνει σήμερα 6.138 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 6.394 ευρώ, δηλαδή 256 ευρώ επιπλέον (αύξηση 4,2 %).

7. Αγροτικός Καταναλωτής με τετραμηνιαία κατανάλωση 5000 kwh

Για την ηλεκτρική ενέργεια στο λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνει σήμερα 319 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 335 ευρώ, δηλαδή 16 ευρώ επιπλέον (αύξηση 4,9%).

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (7-10-2010)


Αρέσει σε %d bloggers: