Συνήγορος του Πολίτη για φορολογικές ελαφρύνσεις σε τρίτεκνες μητέρες, με παιδιά που προέρχονται από προηγούμενο γάμο

Φορολογούμενες μητέρες από οικογένειες με τρία τέκνα, κάποια από τα οποία είναι από προηγούμενο γάμο, κατήγγειλαν στο Συνήγορο του Πολίτη ότι δεν μπορούσαν να έχουν τη φορολογική ελάφρυνση που προβλέπεται για τους φορολογούμενους που έχουν τρία τέκνα από τον ίδιο γάμο και επομένως δεν μπορούσαν να επωφεληθούν από την αύξηση του αφορολόγητου ποσού.

Όπως επισημαίνει η ανεξάρτητη αρχή, αυτό οφείλεται στο ότι «τα τέκνα από προηγούμενο γάμο βαρύνουν τις ίδιες, ως έχουσες την επιμέλεια, ενώ τα τέκνα από τον ισχύοντα γάμο βαρύνουν τον σύζυγο. Επειδή στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης δεν εμφανίζονται σε κάποιον από τους γονείς τρία (3) τέκνα, η οικογένεια δεν αντιμετωπίζεται φορολογικά ως τρίτεκνη».

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει ότι «τα τέκνα βαρύνουν φορολογικά το γονέα που έχει την επιμέλεια αυτών και σε περίπτωση που την επιμέλεια έχουν και οι δύο γονείς, αυτόν που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα. Στην περίπτωση των αναφερόμενων, όπως και στη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών, αυτός είναι ο πατέρας και για το λόγο αυτό η υπόθεση εξετάστηκε και ως έμμεση διάκριση κατά των γυναικών».

 Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την πρώτη σχετική με το ζήτημα αναφορά, το 2003. Ήδη, από τότε επισήμανε στο υπουργείο Οικονομικών, ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν είναι συμβατές με το πνεύμα της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής έννομης τάξης. Το υπουργείο Οικονομικών αναγνώρισε το πρόβλημα και δήλωσε ότι «θα εξετασθεί από τη Διοίκηση και θα τεθεί υπόψη της Πολιτικής Ηγεσίας για ενδεχόμενη ρύθμιση».

Το 2008, λόγω της αύξησης του αφορολόγητου εισοδήματος για τις τρίτεκνες οικογένειες, η Αρχή έλαβε κι άλλες αναφορές και πρότεινε επανειλημμένα στο υπουργείο Οικονομικών «να αρθεί άμεσα η εν λόγω δυσμενής και άνιση φορολογική μεταχείριση». Παρόλα αυτά το υπουργείο Οικονομικών επέμεινε, ακόμη και το 2010, στην ακολουθούμενη πρακτική, εξαρτώντας τον χαρακτηρισμό μιας οικογένειας ως τρίτεκνης από το ποιος από τους δυο συζύγους έχει το υψηλότερο εισόδημα.

Με σειρά από ομοειδείς αποφάσεις του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, μετά από προσφυγή που κατέθεσαν κάποιοι από τους αναφερόμενους πολίτες, συντάχθηκε με την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη και έκρινε ότι ορθώς οι φορολογούμενοι σύζυγοι είχαν δηλώσει ότι τους βαρύνουν τρία τέκνα, παρά το ότι το ένα από αυτά προέρχεται από προηγούμενο γάμο της μητέρας. Τελικώς, όπως επισημαίνει η ανεξάρτητη αρχή, το υπουργείο Οικονομικών προέβη στην εφαρμογή των σχετικών δικαστικών αποφάσεων.

ΠΗΓΗ: ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)


Αρέσει σε %d bloggers: