Και οι 2 γονείς θα επωφελούνται συνταξιοδοτικά από το παιδί

ΠΡΟΩΡΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ 25ΕΤΙΑ

Και οι δύο γονείς δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα είτε με ανήλικο τέκνο είτε ως τρίτεκνοι. Ομως αυτή η παροχή δεν αφορά το σύνολο των (ανδρών) δημοσίων υπαλλήλων.

Με βάση το νόμο 3865/10 (άρθρο 6 παρ. 11) εξαιρούνται των ρυθμίσεων αυτών οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι, όσοι στις 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει 25ετία. Οι οποίοι άνδρες δεν εξισώνονται με τις γυναίκες. Η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων θα συνεχίσουν να συνταξιοδοτούνται με 35ετία είτε εξέρχονται χωρίς όριο ηλικίας είτε με τη συμπλήρωση του 58ου έτους (προσληφθέντες από το 1983 και μετά). Δεν υπάγονται δηλαδή στις νέες διατάξεις για τη συνταξιοδότηση στο 60ό έτος με 40 έτη ασφάλισης (μαζί με τα πλασματικά έτη).

Ετσι, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2010 έχουν την ευχέρεια να συνταξιοδοτηθούν:

* Και οι δύο γονείς δημόσιοι υπάλληλοι (όχι διαζευκτικά) στο 52ο έτος της ηλικίας (και στο 57ο με πλήρη) στις περιπτώσεις που έχουν φέτος 21 έτη ασφάλισης (μαζί με τα 4 πλασματικά έτη) και έχουν ανήλικο τέκνο.

Στα 52 με 3 παιδιά

* Επίσης και οι δύο γονείς μπορούν να βγουν στη σύνταξη στο 52ο έτος στην περίπτωση που έχουν τρία παιδιά και συμπληρώνουν (μαζί με τα πλασματικά) 21 έτη ασφάλισης φέτος (17 πραγματικά).

Οι ανωτέρω διευκρινίσεις αναμένεται να δοθούν σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών το επόμενο διάστημα. Επίσης θα ξεκαθαρίζεται ότι για τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ασφάλισης (25 για ανήλικο τέκνο και 21 για τους τρίτεκνους) δεν θα μπορεί να γίνει χρήση πλασματικού χρόνου από τα παιδιά. Και αυτό καθώς δεν μπορεί να γίνει διπλή χρήση του ιδίου δικαιώματος, αφενός για θεμελίωση και αφετέρου για πρόωρη έξοδο.

Επίσης, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας θα προβλέπεται η ευχέρεια και στους δύο εργαζόμενους γονείς (στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα) να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο από τα παιδιά τους (ένα έτος για το πρώτο παιδί, δύο έτη για το δεύτερο και 5 συνολικά για 3 παιδιά και πάνω). Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι ευχερέστερη η αναγνώριση των εκάστοτε πλασματικών ετών για τη συνταξιοδότηση με τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας.

Ομως η αναγνώριση θα γίνεται με την καταβολή αντιτίμου (στο 20% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη για κύρια σύνταξη ή, περίπου, 152 ευρώ για κάθε μήνα). Και αυτό σημαίνει ότι τα εν λόγω έτη θα προσμετρώνται και για τη βελτίωση (προσαύξηση) της σύνταξης. *

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (20 Ιανουαρίου 2011)


Αρέσει σε %d bloggers: