Πολύτεκνοι έγιναν τρίτεκνοι ελέω μετεγγραφών

polyteknoi foitites

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα ηλικιακά όρια

 

Οι πολύτεκνοι έγιναν τρίτεκνοι για τις μετεγγραφές, καθώς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με γνωμοδότησή του, μετά από σχετικό ερώτημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάνει γνωστό ότι για τις μετεγγραφές των πολυτέκνων ισχύουν τα ηλικιακά όρια που θέτει η παρ.1 του άρθρου 6 Ν.3454/2006, δηλαδή της ηλικίας των 23 ετών για τα άγαμα τέκνα και 25 ετών για όσα σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο μπορούν να ζητήσουν μετεγγραφή ως τρίτεκνοι.Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΝΣΚ η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του Ν.4264/2014 για τον προσδιορισμό της έννοιας των πολυτέκνων, παραπέμπει μόνον στο άρθρο 1 του Ν. 1910/1944, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 και δεν παραπέμπει και στην παρ. 3 του άρθρου 6 του τελευταίου αυτού νόμου, με συνέπεια η διάταξη αυτή να μην έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις μεταφοράς θέσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014.Για όσους δε γνωρίζουν, η παρ.3 ορίζει ότι «οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβά­νουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύο­νται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα».

Όπως προειπώθηκε, σύμφωνα με το σκεπτικό του ΝΣΚ τα πιο πάνω δεν έχουν εφαρμογή στις μετεγγραφές των πολυτέκνων και ως εκ τούτου ισχύουν τα ηλικιακά όρια.

Βέβαια το Νομικό Συμβούλιο διευκρινίζει ότι στους πολύτεκνους φοιτητές, που τα αδέρφια τους έχουν ξεπεράσει το ηλικιακό όριο των 23 ή 25 ετών κατά περίπτωση, παρέχεται νομική δυνατότητα αποδοχής της αίτησης, ως τέκνων πολυμελών οικογενειών (τρίτεκνοι), και ως τέκνων των λοιπών περιπτώσεων (με αδερφό/ή φοιτητή κλπ) εφόσον από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων και τούτο ανεξάρτητα από την επίκληση ή όχι και των λοιπών αυτών περιπτώσεων από τον αιτούντα φοιτητή στην ηλεκτρονική του αίτηση.

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων είχε θίξει το όλο θέμα το οποίο είχε φθάσει και στη Βουλή με ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής κα Ιατρίδη σχετικά με τα ηλικιακά όρια για τους πολύτεκνους. Ο τότε υφυπουργός Παιδείας κ. Γεωργαντάς είχε χαρακτηρίσει παράνομη και παράτυπη την άρνηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να δεχτούν αιτήσεις για μετεγγραφή από παιδιά πολύτεκνων οικογενειών άνω των 23 ετών.

Ο υφυπουργός Παιδείας είχε υποστηρίζει ότι εάν παρατηρηθεί οποιαδήποτε περίπτωση όπου δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, θα πρέπει να παρέμβει το υπουργείο και αυτό θα πράξει.

Η παρέμβαση για την οποία έκανε λόγο ο πρώην υφυπουργός φαίνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε καθώς στις 14 Ιανουαρίου του 2015 η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων ενημέρωνε ότι υπήρχαν 14 περιπτώσεις πολύτεκνων φοιτητών που τα ηλικιακά όρια έβαλαν εμπόδιο στις μετεγγραφές τους και ζητούσε την παρέμβαση του κ. Γεωργαντά θέτοντας υπόψη του και τα όσα είχε δηλώσει στην Ολομέλεια της Βουλής.

Με ανάρτησή της η ΑΣΠΕ επιρρίπτει ευθύνες στους πρώην υπουργούς Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο και Λοβέρδο που ενώ έγκαιρα ενημερώθηκαν από την ΑΣΠΕ για την αβλεψία των (όπως και για τους νησιώτες) με 18 επιστολές της(!) και μπορούσαν αμέσως να το διορθώσουν, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Μάλιστα τονίζεται ότι οι Μηχανολόγοι ΕΜΠ, Μηχανολόγοι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος και το Γ.Π.Α, δεν απαίτησαν κανένα ηλικιακό όριο σε καμία άλλη κατηγορία Μετεγγραφόμενων φοιτητών, πλην πολυτέκνων.

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων ζητά την παρέμβαση του νέου υπουργού Παιδείας για το όλο θέμα που έχει δημιουργηθεί όπως και για αυτό των Αρχιτεκτονικών Σχολών.

Καλόγηρος Βασίλειος
ΠΗΓΗ: Newsbeast (30.01.2015)

 


Αρέσει σε %d bloggers: