Η κατανομή θέσεων για προστατευόμενους του Ν.2643/1998 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

ÁÈÇÍÁ-ÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇÓ.(EUROKINISSI-ÂÁÉÏÓ ×ÁÓÉÁËÇÓ)

Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που πληρούνται από πρόσωπα που προστατεύονται από το Ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

Μετά την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ158/34179/28-12-2015 απόφαση της Επιτροπής της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) «Έγκριση για τη κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης εξακοσίων ενενήντα (690) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και το αριθμ. πρωτ. 1481 οικ/19-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης εξακοσίων ογδόντα (680) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των κλάδων Γραμματέων (κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), Επιμελητών Δικαστηρίων (κατηγορίας ΥΕ) και Πληροφορικής (κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ) του τομέα του Συμβουλίου της Επικρατείας, του τομέα των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελέων και του τομέα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Καθορίζεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, που πρόκειται να πληρωθούν από πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε σαράντα οκτώ (48).

Η κατανομή των θέσεων κατά κατηγορία προστατευομένων προσώπων, έχει ως εξής:

α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β της παρ. 1, άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 13

β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α της παρ.1, άρθρου 1 Ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 9

γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ, της παρ.1, άρθρου 1 Ν.2643/1998) 4

δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, περίπτωσης β παραγ. 1 άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 4

ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λ.π. (περίπτωση δ παραγ. 1 άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 4

στ) Τρίτεκνοι (περίπτωση α, της παρ. 1 του άρθρου 1 Ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 14

Οι παραπάνω θέσεις κατανέμονται ως εξής:

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Πολυτέκνων 1

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Εθνικής Αντίστασης 1

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΈμμεσηςΑμεΑ 1

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Αναπήρων Πολέμου, τέκνων τους 1

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Εθνικής Αντίστασης 1

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1

ΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1

ΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Αναπήρων Πολέμου, τέκνων τους 1

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Τριτέκνων 1

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΈμμεσηςΑμεΑ 1

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Πολυτέκνων 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Πολυτέκνων 1

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Εθνικής Αντίστασης 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Πολυτέκνων 1

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Αναπήρων Πολέμου, τέκνων τους 1

ΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑμεΑ 1

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πολυτέκνων 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Πολυτέκνων 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Έμμεσης ΑμεΑ 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Πολυτέκνων 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Έμμεσης ΑμεΑ 1

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  Πολυτέκνων 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Εθνικής Αντίστασης 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Αναπήρων Πολέμου, τέκνων τους 1

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Πολυτέκνων 1

ΠΗΓΗ: www.diorismos.gr

Ετικέτες: , , , , ,


Αρέσει σε %d bloggers: